Alles over de schuldsanering

Financiële problemen komen veel voor, zowel privé als met bedrijven. Wanneer het aflossen en betalen van de vaste lasten en betalingsplichten niet meer mogelijk is moet er gezocht worden naar een andere oplossing. Deze oplossing bestaat vaak uit een beroep op de schuldsanering, ook wel de WSNP genoemd.

Over de schuldsanering

Je kan bij de schuldsanering terecht komen wanneer je schulden hebt of wanneer je gewoonweg niet genoeg geld hebt om je vaste (maand)lasten te betalen. Met de schuldsanering kan je aanspraak maken om de schulden kwijt te laten schelden in de rechtbank. Voordat hier aanspraak op gemaakt kan worden moeten er eerst wel enkele andere stappen ondernomen worden. Zo moet er eerst langs de Sociale Dienst of langs de Kredietbank worden gegaan om de daadwerkelijke problemen te laten analyseren. Deze organisatie kan in samenwerking een afbetalingsplan opstellen om de bestaande schulden af te lossen. Als dit niet lukt dan kan er een schuldsanering worden aangevraagd.

Wanneer de schuldsanering is aangevraagd is het niet vanzelfsprekend dat deze wordt toegewezen. Het kan namelijk op grond van verschillende redenen ook worden afgewezen. Zo mag je bijvoorbeeld afgelopen 10 jaar niet in de schuldsanering hebben gezeten en ook mogen de schulden niet veroorzaakt zijn door eigen toedoen.

Schuldsanering toegewezen

Wanneer de schuldsanering wordt toegewezen kan het hele project van drie tot maximaal vijf jaar in gang worden gezet. Tijdens dit proces heb je te maken met een bewindvoerder die controleert op frequente basis of de afspraken worden nagekomen. Alle inkomsten en uitgaven worden in kaart gebracht en in de gaten gehouden. Het schuldsaneringstraject neemt voor ook enkele beperkingen met zich mee. Zo mogen er geen grote onnodige uitgaven worden gedaan en er moet al het mogelijke worden gedaan om zoveel mogelijk te verdienen. Na het hele traject ben je vrij van schulden en kan er met een schone lei verder worden gegaan.…

Read more
1 2