Wat is VCA nu eigenlijk?

VCA wat is dat nu eigenlijk? Het wordt wel van u verwacht dat u een certificaat hiervoor haalt en dat u deze kunt aantonen wanneer er een ongeval is. Maar wat zegt dit certificaat nu eigenlijk? En wat krijgt u voor informatie als u een VCA cursus doet? Dit is allemaal voor u uitgezocht en in dit artikel beschreven.

Waar staat de afkorting voor?

De afkorting VCA staat voor VGM checklist, aannemers. Hierbij staat VGM voor: veiligheid, gezondheid en milieu. Bij een cursus krijgt u dus hier uitleg over, alle onderwerpen worden behandeld zowel de praktische als de theoretische kant van de veiligheid. Het doel van de cursus is dat mensen bewuster en dus veiliger gaat werken met de materialen in de omgeving. Om deze reden stellen veel opdracht- en projectgevers als eis men op de werkvloer het VCA in bezit heeft.

Hoe ziet een VCA cursus eruit?

In een cursus worden verschillende zaken rondom veiligheid besproken. Deze onderwerpen komen in ieder geval aan bod:

  • De wetgeving
  • De risico’s en preventie
  • Gevaarlijke stoffen
  • Brand en explosies
  • Het werken op hoogte
  • Besloten ruimten
  • Gereedschappen en machines
  • PBM (Persoonlijke Bescherming Middel)

Tijdens de cursus krijgt u de mogelijkheid om een proefexamen te doen, dit proefexamen wordt eerst nog besproken waarna u het officiële examen doet. Wanneer u slaagt voor het examen ontvangt u het certificaat. Deze is 10 jaar geldig, aan het eind van deze 10 jaar moet u opnieuw examen doen. De verlooptermijn van het VCA is er zodat u altijd up-to-date blijft over alle ontwikkelingen rondom veiligheid.

Gaat u het certificaat behalen?

Heeft u de keuze gemaakt om uw VCA te gaan behalen, dan is de juiste opleider zoeken de enige taak die u nog heeft. Hierbij kunt u kijken of de opleider naar uw werkplek kan komen of dat u hier naartoe moet.…

Read more