BHV voor vrijwilligers

Waarom iedere organisatie BHV-ers nodig heeft

We leven in een tijd waarin je een hoop extreme zaken tegen kan komen. Steeds vaker krijg je te horen dat midden op straat of in een vereniging opeens iemand neervalt met een hartstilstand. De omstanders kunnen niets anders doen dan onthutst toekijken. Het gebeurt dan ook in dit soort situaties nog maar al te vaak  dat het slachtoffer van een hartstilstand overlijdt doordat er niet op tijd wordt ingegrepen. Hoe het komt dat iemand zomaar in elkaar kan zakken is de grote vraag, maar feit is wel dat organisaties en verenigingen er iets mee moeten. Het is dan ook niet voor niets dat de overheid het verplicht heeft gesteld dat iedere plek waar mensen formeel of informeel bijeenkomen BHV-ers nodig heeft.

BHV in een informele situatie

Normaliter is het dan zo dat deze BHV-ers worden geschoold door hun werkgever, maar er zijn ook zat situaties waar geen sprake van een betaalde baan of werkgever is. Ook die mensen moeten worden opgeleid, maar vaak is daar geen budget voor. Mede om die reden kiezen steeds meer BHV opleidingsinstituten ervoor om in een informele setting de BHV opleiding te geven. Wie voor BHV zwolle opzoekt komt er achter dat hier in Wijkcentrum SIO een opleiding wordt gegeven op professioneel niveau. Doordat de setting echter informeel is blijven de kosten voor de deelnemers laag. Hierdoor kunnen ook vrijwilligersorganisaties hier hun personeel laten opleiden. Er is in mindere mate sprake van een specifieke omgeving en de opleiding is algemener van aard. Doordat er echter wordt geoefend in een wijkcentrum traint men wel in de informele setting waar men later mee te maken gaat krijgen. Op deze manier kan iedere organisatie, ongeacht de financiële situatie, beschikken over goed opgeleide BHV-ers.