Wat is VCA nu eigenlijk?

VCA wat is dat nu eigenlijk? Het wordt wel van u verwacht dat u een certificaat hiervoor haalt en dat u deze kunt aantonen wanneer er een ongeval is. Maar wat zegt dit certificaat nu eigenlijk? En wat krijgt u voor informatie als u een VCA cursus doet? Dit is allemaal voor u uitgezocht en in dit artikel beschreven.

Waar staat de afkorting voor?

De afkorting VCA staat voor VGM checklist, aannemers. Hierbij staat VGM voor: veiligheid, gezondheid en milieu. Bij een cursus krijgt u dus hier uitleg over, alle onderwerpen worden behandeld zowel de praktische als de theoretische kant van de veiligheid. Het doel van de cursus is dat mensen bewuster en dus veiliger gaat werken met de materialen in de omgeving. Om deze reden stellen veel opdracht- en projectgevers als eis men op de werkvloer het VCA in bezit heeft.

Hoe ziet een VCA cursus eruit?

In een cursus worden verschillende zaken rondom veiligheid besproken. Deze onderwerpen komen in ieder geval aan bod:

  • De wetgeving
  • De risico’s en preventie
  • Gevaarlijke stoffen
  • Brand en explosies
  • Het werken op hoogte
  • Besloten ruimten
  • Gereedschappen en machines
  • PBM (Persoonlijke Bescherming Middel)

Tijdens de cursus krijgt u de mogelijkheid om een proefexamen te doen, dit proefexamen wordt eerst nog besproken waarna u het officiële examen doet. Wanneer u slaagt voor het examen ontvangt u het certificaat. Deze is 10 jaar geldig, aan het eind van deze 10 jaar moet u opnieuw examen doen. De verlooptermijn van het VCA is er zodat u altijd up-to-date blijft over alle ontwikkelingen rondom veiligheid.

Gaat u het certificaat behalen?

Heeft u de keuze gemaakt om uw VCA te gaan behalen, dan is de juiste opleider zoeken de enige taak die u nog heeft. Hierbij kunt u kijken of de opleider naar uw werkplek kan komen of dat u hier naartoe moet.…

Read more

Advocaat nodig?

Wanneer je voor politieverhoor op het politiebureau uitgenodigd wordt is het prettig om te weten dat je hierbij hulp kunt inschakelen. Het is al spannend genoeg om door de politie verhoord te worden. En dan hebben we het niet eens over of je schuldig of onschuldig bent. Waar je misschien niet van op de hoogte bent is de waarde van zo’n eerste politieverhoor. Je kunt wat je zegt in dit verhoor later namelijk niet terug trekken. Alles wat je zegt wordt geregistreerd.

Belang politieverhoor
Je merkt al dat het dus belangrijk is niet al te licht te denken over zo’n eerste gesprek met de politie. Maar niet alleen de politie, ook een rechter die later in het proces een rol gaat spelen hecht waarde aan het eerst politieverhoor. Zonder je meteen bang te maken met allerlei verhalen kun je dus wel stellen dat het inschakelen van een advocaat bij dit verhoor geen verkeerde beslissing zal zijn. De politie staat namelijk niet (altijd) aan jouw kant. Bij het ondervragen kunnen ze technieken gebruiken waarmee je niet bekend bent. En voor je het weet heb je jezelf in de problemen gebracht. Het advocatenkantoor kan je helpen om het verhoor samen voor te bereiden en het kan zelfs aanwezig zijn bij het politieverhoor.

Kosten advocaat bij politieverhoor
Sommige mensen schrikken van de kosten die komen kijken bij het inhuren van een advocaat. Het is dan allereerst van belang om te weten welke rechten je hebt. Je hoeft namelijk niet automatisch mee te werken aan het verhoor bij de politie. Bij een eerste (telefonisch) consultatiegesprek word jou nog geen euro in rekening gebracht. Daarom alleen al doe je er verstandig aan om altijd contact op te nemen met een advocaat. Maak hier gebruik van, ook al vind je de situatie eng en spannend.…

Read more

Kies voor een goede ademluchtcilinder

Ben je op zoek naar goede veiligheidsvoorzieningen voor je bedrijf zodat je werknemers ook veilig kunnen werken? Kies dan ook voor een goede ademluchtcilinder. Dit is zeker van belang in een bedrijf waar met gevaarlijke stoffen gewerkt wordt.

Kies voor goede veiligheidsproducten

Als er dagelijks met gevaarlijke stoffen gewerkt wordt kun je veiligheidsproducten ook dan nodig hebben. Dit betekent dat je bijvoorbeeld altijd een masker gebruikt tijdens de werkzaamheden. Mochten zich calamiteiten voordoen dan kan de veiligheid van de mensen in het gedrang komen en is het zeker noodzaak dat je de juiste veiligheidsvoorzieningen tot je beschikking hebt.

Hoe werkt een ademluchtcilinder?

Een van deze voorzieningen wordt gevormd door een ademluchtcilinder. Dit is een fles die je aansluit op een masker. De fles zelf bevat lucht die onder hoge druk zit opgeslagen. Als je het kraantje dat aan de fles zit opendraait komt de lucht vrij en kun je er gebruik van maken door middel van het masker. Ieder bedrijf behoort een evacuatieplan te hebben dat in werking treedt in geval van noodsituaties. Het is bij een dergelijk plan de bedoeling dat iedereen zo snel mogelijk buiten staat maar dat is niet altijd mogelijk. Als je dan de beschikking hebt over een ademluchtcilinder krijg je meer tijd om jezelf in veiligheid te brengen omdat je nog vrij kunt doorademen. Het is daarbij uiteraard wel het beste als je zo vlug mogelijk het pand verlaat maar dit zal dan ook beter gaan. Als je zelf eenmaal vrij kunt ademen kun je ook nog kijken of je andere mensen mee naar buiten kunt helpen totdat de hulpverleners gearriveerd zijn.

Ga voor meer informatie naar een gespecialiseerd bedrijf

Er zijn tal van veiligheidsproducten te koop en het is niet altijd even makkelijk om te kiezen welke voor jouw bedrijf het beste is. Win daarom voordat je de producten aanschaft altijd eerst advies in.…

Read more

BHV voor vrijwilligers

Waarom iedere organisatie BHV-ers nodig heeft

We leven in een tijd waarin je een hoop extreme zaken tegen kan komen. Steeds vaker krijg je te horen dat midden op straat of in een vereniging opeens iemand neervalt met een hartstilstand. De omstanders kunnen niets anders doen dan onthutst toekijken. Het gebeurt dan ook in dit soort situaties nog maar al te vaak  dat het slachtoffer van een hartstilstand overlijdt doordat er niet op tijd wordt ingegrepen. Hoe het komt dat iemand zomaar in elkaar kan zakken is de grote vraag, maar feit is wel dat organisaties en verenigingen er iets mee moeten. Het is dan ook niet voor niets dat de overheid het verplicht heeft gesteld dat iedere plek waar mensen formeel of informeel bijeenkomen BHV-ers nodig heeft.

BHV in een informele situatie

Normaliter is het dan zo dat deze BHV-ers worden geschoold door hun werkgever, maar er zijn ook zat situaties waar geen sprake van een betaalde baan of werkgever is. Ook die mensen moeten worden opgeleid, maar vaak is daar geen budget voor. Mede om die reden kiezen steeds meer BHV opleidingsinstituten ervoor om in een informele setting de BHV opleiding te geven. Wie voor BHV zwolle opzoekt komt er achter dat hier in Wijkcentrum SIO een opleiding wordt gegeven op professioneel niveau. Doordat de setting echter informeel is blijven de kosten voor de deelnemers laag. Hierdoor kunnen ook vrijwilligersorganisaties hier hun personeel laten opleiden. Er is in mindere mate sprake van een specifieke omgeving en de opleiding is algemener van aard. Doordat er echter wordt geoefend in een wijkcentrum traint men wel in de informele setting waar men later mee te maken gaat krijgen. Op deze manier kan iedere organisatie, ongeacht de financiële situatie, beschikken over goed opgeleide BHV-ers.…

Read more

Voorgoed van je wanbetalers af

Helaas komt het maar al te vaak voor: je hebt een dienst geleverd, maar de factuur wordt niet op tijd voldaan. Veel ondernemers krijgen te maken met wanbetalers, en of dit nu expres of per abuis is gebeurd, je hebt hier extra werk aan. Er moet contact worden opgenomen met de klant in kwestie om het geld waar je recht op hebt als nog binnen te halen. Als bij jouw bedrijf het debiteurenbeheer onder controle is, dan zal je lijst met achterstallige betalingen minimaal zijn. Is dit echter niet het geval, dan kun je de volgende opties eens bekijken.

Houd jezelf de spiegel voor

Het eerste wat je doet, als het aantal wanbetalers oploopt, is kijken of er een reden is die je misschien zelf makkelijk kunt oplossen. Zijn je facturen bijvoorbeeld compleet, duidelijk en kort, zodat de klant direct kan zien waar de kosten vandaan komen en hoe deze te betalen? Omslachtige facturen worden vaak snel aan de kant gelegd, omdat klanten de inhoud niet begrijpen of geen tijd hebben om alles te lezen. Ten tweede kun je kijken naar je betaalmethode. Bied je de klanten geen simpele manier aan om te betalen, dan zal je zien dat dit ook vaak wordt uitgesteld. Als laatste kun je ervoor zorgen dat je de debiteuren structureel benadert en tijdig aanmaant. Vaak betreft het een misverstand en krijg je je geld snel binnen. En vraag altijd waarom de factuur niet op tijd is voldaan, omdat het probleem dus bij jou kan liggen.

Uitbesteden

Daarnaast kun je er ook voor kiezen je financiën uit te besteden aan een derde partij. Dit hoeft geen fortuin te kosten, maar geeft je wel vrijheid en gemoedsrust terug. Het bedrijf zal volledig uit jouw naam handelen, met jouw briefpapier en jouw systeem. Ook is er vaak een programma beschikbaar waarmee je te allen tijde inzage hebt in de voortgang. Uitbesteden resulteert in een volledige ontzorging, zodat jij met je eigen werk bezig kunt zijn.…

Read more

Iedereen heeft recht op een advocaat

Als je ergens van wordt beschuldigd, dan heb je een advocaat nodig. Er zal een emotionele en stressvolle periode voor je aanbreken waarin dingen gebeuren waar je waarschijnlijk zelf geen kaas van hebt gegeten. Even losstaand van het feit of je het misdrijf wel of niet hebt begaan, is een juridische vertegenwoordiging dan onmisbaar. In Nederland hebben we geluk en heeft iedereen recht op de bijstand van een advocaat.

Aangewezen of zelf aanwijzen?

Vanaf het moment dat je wordt beschuldigd zal je een advocaat aangewezen kunnen krijgen. Dit is een professional gespecialiseerd in strafrecht die je zaak zo goed mogelijk zal leiden en begeleiden. Je kunt echter ook besluiten zelf een advocaat aan te wijzen, bijvoorbeeld via https://www.singeladvocaten.nl/. En ook al is er niks mis met de eerste optie, door zelf een advocaat te kiezen kun je iemand nemen die je zelf hebt uitgekozen. Als je bang bent voor de kosten, kies dan een Pro Deo advocaat. Op die manier betaal je alleen wat je je kunt veroorloven, omdat de prijs wordt bepaald door naar je financiële situatie te kijken. De rest wordt vergoed en gedekt door de overheid.

De rest van de procedure

Nadat je een advocaat in handen hebt genomen en deze heeft een intakegesprek met je gevoerd, wordt je zwijgrecht ingetrokken en zal je in de meeste gevallen samen met de advocaat een politieverhoor bijwonen. De advocaat beschermt je dan van verkeerde vraagstellingen en opdringerig gedrag. Daarna bereiden beide partijen zich voor op een zitting en zal de advocaat je met een objectieve en specialistische manier verdedigen. Hopelijk kun je dan worden vrijgesproken of krijg je in ieder geval een zo eerlijk en laag mogelijke straf opgelegd. Een advocaat is dus echt onmisbaar tijdens dit soort situaties en kan je van begin tot eind begeleiden en bijstaan.…

Read more

Beschuldigd van een misdrijf, de volgende stappen

Ben je beschuldigd van een misdrijf? Dan heb je een strafrecht advocaat nodig. Dit moet geregeld worden door de politie, maar je kan ook zelf een ervaren advocaat Breda zoeken. Hoe dan ook, je hebt totdat de advocaat jouw zaak heeft aangenomen, het recht om te zwijgen. Je mag ook niet overhoord worden door de politie totdat je iemand hebt om je bij te staan. Een advocaat in handen nemen is niet verplicht, maar wel ten zeerste aan te raden. Je hoeft de kosten van de advocaat niet helemaal zelf te dekken, dit wordt gedeeltelijk door de overheid gedaan. Het restbedrag komt bij jou maar is afhankelijk van je salaris. De kosten zijn dus vaak Pro Deo.

Wat doet de advocaat?

Voordat de advocaat je zaak aanneemt zal hij eerst een intake gesprek met je doen en al het materiaal analyseren. Als hij hier tevreden over is, zal hij je verder met juridische hulp bijstaan, aanwezig zijn bij verhoren en je zaak verdedigen in de rechtszaal. Vanaf het moment dat de advocaat je aanneemt is je zwijgrecht voorbij.

Bij de rechter

Totdat de datum van je verhoor is aangebroken, zal de advocaat je zaak zo goed mogelijk voorbereiden en jou bekend maken met wat er in de rechtszaal zal gebeuren. Tijdens de rechtszaak kan de advocaat objectief handelen in situaties die voor jou erg emotioneel kunnen zijn. Dit is een zeer waardevolle bijdrage. Hij zal proberen een zo goed mogelijk vonnis uitgesproken te krijgen.

De nasleep

Naderhand is het werk van de strafrechtadvocaat niet altijd afgelopen. Is er reden om in hoger beroep te gaan, dan kan hij helpen. Ook als hier geen reden voor is, zal hij je realistisch advies kunnen geven. En bij eventuele onderhandelingen met de wederpartij kan de advocaat jouw kant afhandelen. Een strafrechtadvocaat begeleidt je zaak van begin tot einde en kan je met juridische hulp bijstaan in deze nare situatie.…

Read more

Hennepkwekerij opgerold, dit kan je verwachten

In Nederland staan flinke straffen voor het onderhouden van een hennepkwekerij. De hoogte van deze straffen hangt af van een aantal factoren, maar gevangenisstraf is geen uitzondering. De rechter zal kijken naar het aantal planten en het aantal oogsten dat je gehad hebt, of er elektriciteit is afgetapt van iemand anders en naar je eigen betrokkenheid. Naar aanleiding daarvan komt hij tot een vonnis, en deze verschillen dus nogal eens. Behalve deze straf zal je ook een ontnemingsvordering in rekening worden gebracht. Dit is een boete die gebaseerd is op de totale opbrengst die je hebt gehad. Ben jij beschuldigd van het houden van een hennepkwekerij? Dan heb je een ervaren hennepadvocaat nodig om je door deze periode heen te helpen.

Wat kan een advocaat voor je doen?

Bij een hennepzaak is veel kennis en ervaring nodig omdat het vonnis erg uiteen kan lopen. De advocaat weet wat realistisch is en kan naar aanleiding van zaken uit het verleden beter inschatten wat jij kan verwachten. Je kan deze advocaat zelf regelen, maar de politie kan dit ook voor je doen en dan krijg je er een aangewezen. De kosten van de advocaat worden Pro Deo berekend naar aanleiding van je salaris. Als je hier niet voor in aanmerking komt worden deze duidelijk van te voren afgesproken.

Hoe wordt de ontnemingsvordering berekend?

De officier van justitie berekent de ontnemingsvordering en dit bedrag is gebaseerd op een gemiddelde opbrengst van 28,2 gram per plant en de huidige waarde van marihuana. De gemiddelde opbrengst per plant wordt vermenigvuldigd met het aantal planten dat is aangetroffen en het aantal oogsten die je gehad hebt. Zo weten ze hoeveel marihuana er is gekweekt. Dit wordt vermenigvuldigd met de waarde van marihuana en dit is je boete. Vaak zijn dit hoge bedragen. Door de complexiteit van elke zaak, kan de hulp van een ervaren advocaat onmisbaar zijn.…

Read more

Beschuldigd van verduistering, wat nu?

Verduistering, wat is dat precies. Het is gelinkt aan diefstal maar wordt vaak zwaarder aangerekend. Diefstal betekent dat je iets van iemand wegneemt zonder toestemming en zonder intentie om het terug te geven. Verduistering is dat je iets van iemand wegneemt met toestemming en het dan niet meer terug geeft. Omdat er bij verduistering sprake is van het misbruiken van iemands goede wil, zijn de straffen hier voor zwaarder. Wordt jij beschuldigd van verduistering? Dan heb je een goede verduistering advocaat nodig.

Soorten verduistering

Er zijn ook nog andere soorten verduistering, zoals verduistering uit dienstbetrekking en poging tot verduistering. Bij de eerste heb je iets weggenomen van je werkgever. Dit wordt zwaar gestraft omdat je het vertrouwen van je werknemer op het spel gezet hebt. Bij de tweede heb je een poging gedaan om een goed te verduisteren, maar lukte dat niet of ging het niet door. Ook dit is strafbaar.

De straf voor verduistering

De straf voor verduistering is dus hoger dan voor sommige diefstal zaken en kan oplopen tot 3 jaar gevangenis en een geldboete. Ook is een forse werkstraf mogelijk. Behalve deze drie opties kan de rechter ook nog overgaan tot een bijkomende straf. Dit betekent dat hij naast de boete of de taakstraf je ook kan onteigenen van bepaalde rechten. Dit betekent dat je een bepaald ambt niet meer mag uitvoeren zoals advocaat of een functie in het leger.

Wat kan de strafrecht advocaat voor jou betekenen?

De verduistering advocaat zal je bijstaan met juridisch advies voor, tijdens en na de rechtszaak en zal proberen je straf te verminderen of kwijt te schelden. De advocaat verdedigt jouw zaak tegenover de rechter, maar bereid je ook voor op de rechtszaak en kan advies geven over eventuele opvolging er van.…

Read more

Presommatie, de laatste maatregel voor het opstarten van een incasso

Als een debiteur niet overgaat op betalen, maar het is een trouwe klant van je en je wilt de relatie niet op het spel zetten door een incasso op te starten, dan kan je een presommatie proberen. Dit is de laatste mogelijkheid om je geld te krijgen voordat je over moet stappen op juridische maatregelen. Dit wordt gedaan door een incassobureau zoals BMK Presommatie om het toch extra gewicht te geven, zonder de incassoprocedure te starten.

Hoe ziet een presommatie er uit?

Een presommatie is een officiële brief die op het briefpapier van het incassobureau geschreven is en namens jou verstuurd wordt. Hierop wordt de klant alsnog gemaand tot betalen binnen een bepaalde periode maar nog zonder juridische bijwerkingen. Meestal staan jouw betaalgegevens er bij zodat je je geld rechtstreeks krijgt. De klant wordt ook vaak in rekening gebracht voor de gemaakte kosten van het incassobureau. Er staat ook in dat als de klant nog niet betaalt, het incassobureau de zaak wel over zal nemen.

Wat zijn de voordelen van presommatie?

Het is ten eerste zeer effectief. De klant ziet dat je het meent, maar dat je toch nog niet wilt overgaan op een rechtszaak. Dit betekent dat jij je van de goede kant laat zien en dat de relatie met de klant dus hopelijk in stand blijft. Dit is cruciaal. Voor jou als bedrijf is het natuurlijk ook beter als een klant op deze manier betaalt, want een incassoprocedure kan erg langdurig zijn en daar zit je ook niet op te wachten. Met een presommatie krijg je hopelijk op een eerlijke en snelle manier alsnog je geld.…

Read more
1 2